محمد اشرف غنی در افتتاح قصر دارالامان اظهار داشت این ما بودیم که مسئله صلح را در افغانستان به یک بحث ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبدل کردیم.

محمد اشرف غنی در افتتاح قصر دارالامان اظهار داشت این ما بودیم که مسئله صلح را در افغانستان به یک بحث ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبدل کردیم.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی در جشن صدمین سالروز استرداد استقلال کشور و افتتاح قصر دارالامان گفت: دشمنان افغانستان بسیار تلاش کردند که نمادهای تاریخی ما را از بین ببرند، اصلاً هدف از بین بردن عمارت‌ها نبود؟ هدف اساسی این بود که با تمسخر و ویرانی این عمارت‌ها افغانستان را از تاریخ‌اش، از گذشته‌اش، از غرور و وقارش جدا سازند و یک جامعه تجرید شده از تاریخ و هویت به آسانی نرم شده و فرمانبردار می‌شود.
غنی افزود: اما این تلاش صدها سال است که به ناکامی می‌انجامد و ما از خاک و خاکستر تهاجم و تجاوز بر می‌خیزیم. برمی‌خیزیم و بر می‌خیزیم.
وی تصریح کرد: امروز هدف ما از افتتاح قصر دارالامان این نیست که ملت فقیر ما به کاخ نیاز دارد. نه! این بخاطریست که نشان بدهیم هرقدر فقیر شویم هویت فروش نیستیم. هرقدر گرسنه بمانیم تسلیم نمی‌شویم. با بازوان خود هم هویت خود را حفظ می‌کنیم و هم استحکام می‌بخشیم.
غنی در مورد گفت‌وگوهای صلح گفت: صلح آینده است و ما برای آوردن صلح اراده مستحکم داریم و این ما بودیم که صلح را در افغانستان به یک بحث ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبدل کردیم.
محمد اشرف غنی تصریح کرد: ما تمام شرایط برای برقراری صلح با عزت را آماده کرده‌ایم و این در عمل نیز ثابت شده است.
غنی افزود: صلح می‌آید، انتخابات صورت می‌گیرد، ما هرگز به سال‌های بربادی برنمی‌گردیم.
گفتنی است که شب گذشته قصر بازسازی شده دارالامان از سوی اشرف غنی در یک مراسم ویژه افتتاح شد، مراسمی که از سوی منتقدان آقای غنی به کمپاین با استفاده از امکانات دولتی تعبیر شد.

کد خبر: 52480