عطامحمد نور رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی در واکنش به اقدام اخیر اداره احصاییه و معلومات مبنی بر درج قومیت‌ها و قبایل یک تبار به عنوان تبارهای جدید، می‌گوید که «متلاشی کردن برخی اقوام این کشور به هویت‌های قومی محلی، نه تنها وجاهت قانونی ندارد که بنای آن حرکت بسوی پارچه شدن و تنش‌های بیشتر محسوب می‌گردد».


به گزارش خبرگزاری دید، عطامحمد نور رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی شنبه‌شب(۲۳حوت) در واکنش به اقدام اخیر اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت که «اقدام اخیر اداره‌ احصائیه و‌معلومات مبنی بر تقسیم برخی اقوام کشور بنام محلات و مناطق، تلاش نفاق افگنانه، خلاف روحیه‌ ملی، مغرضانه و بدور از عقلانیت و خرد ورزی است».
آقای نور در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته: هر‌ ازگاهی برخی نهادهای حکومتی با رفتارهای نا موجه و‌ ناسنجیده به اعمالی متوسل می‌شوند که پیامدهای آن به هیچ صورت به نفع مردم و کشور نیست که بیشتر در مخالفت با روحیه هم‌زیستی واحد ما قرار دارد.
رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افزوده که «این اداره‌ حکومتی هنوز به این امر مهم واقف نشده است که میان قوم و نام محل سکونت یک‌تبار تفاوت فاحشی وجود دارد و به هیچ صورت باشنده‌ محلی را نمی‌توانید بنام همان محله در ردیف قوم حساب کنید».
به باور آقای نور، سرزمین ما در این شرایط حساس تاریخی بیش از هر زمان دیگر به هم‌سویی، وحدت و یک‌پارچگی نیاز دارد. هرگونه تلاش در جهت متفرق ساختن‌ مردم، دشمنی با وحدت ملی در این سرزمین است.
عطامحمد نور، کسانی را که دست به چنین اقدامی زده‌اند، عناصر مخرب و ضد وحدت ملی خوانده و تاکید کرده که اگر حکومت به وحدت ملی و اتحاد کشور باور دارد، نباید اجازه دهد که چنین عناصر مخرب در دستگاه حکومت کار کنند.

کد خبر: 87176