متن امضا شده توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله که روز گذشته امضا شد، منتشر شده است.

متن امضا شده توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله که روز گذشته امضا شد، منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، در این متن که از سوی داکتر عبدالله منتشر شد، بر ایجاد و تشیکل شورای ملی مصالحه به رهبری آقای عبدالله، تشکیل شورای عالی دولت، بودجه و امتیازات اعضای تیم ثبات و همگرایی پرداخته شده است.
قسمی که مشاهد می‌شود، در این توافقنامه بر امتیازات مادی و تشریفات شخص آقای عبدالله و تیمش به گونه ویژه پرداخته شده و همچنان برای جنرال دوستم نیز درخواست رتبه مارشالی گردیده است.
در بخشی دیگر از توافقنامه درج است که شورای مصالحه ملی یک واحد مستقل بودجوی است و خود صلاحیت دخل و خرج آن را دارد.
با این حال، برخی سیاسیون برجسته همانند عطامحمد نور در واکنش به توافقنامه سیاسی، آن را سیری به قهقرا خوانده و تاکید کرده است که این توافقنامه حیثیت و اعتبار انتخابات و نظام مردمسالاری کشور را به شدت لطمه زده است.
امروز جمعیت اسلامی نیز با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به این توافقنامه، آن را اقدامی شخصی از جانب عبدالله توصیف کرده و تاکید نموده که این موقف رسمی این حزب نیست.
گفتنی است که روز گذشته با امضای توافقنامه مذکور میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله، رسماً به بحران چند ماهه اخیر پایان داده شد.

کد خبر: 68730