کمیسیون مستقل حقوق بشر شماری از اعضای مجلس نمایندگان را به گروگان‌گیری قانون حمایت از کودکان متهم می‌کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر شماری از اعضای مجلس نمایندگان را به گروگان‌گیری قانون حمایت از کودکان متهم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، با آنکه قانون حمایت از طفل به تازگی از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده، اما برخی از نمایندگان این قانون را مخالف شریعت دانسته و از رفتن آن به مجلس سنا برای تایید نهایی، ممانعت می‌کنند.
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر از تصویب قانون حمایت از کودکان حمایت کرده و می‌گوید: اگر این قانون توشیح هم نشود بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور نافذ است.
این کمیسیون در عین حال، تصویب نشدن قانون حمایت از کودکان را از سوی مجلس نمایندگان نگران کننده می‌داند.
طرح قانون حمایت از حقوق کودک پس از هشت سال، حدود یک ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شد.
این قانون یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در چند سال پسین بوده و دلیل عمده آن کودک خواندن زیر سن ۱۸ سال بوده است.
محمد میرزا کتوازی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گوید: این ماده که قانون را به بُن‌بست کشانده مخالف شرع است.
راضیه صیاد عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید:«شش میلیون کودک در معرض خطر داریم»
به باور او، مجلس باید با درک این ضرورت، قانون حمایت از کودکان را تصویب کند. خانم صیاد در عین حال افزود، اگر چنانچه این قانون از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشود، با فرمان تقنینی رییس جمهور هم نافذ است.
در همین حال، شماری از کاربران صفحات اجتماعی با راه‌اندازی فراخوانی، خواهان تصویب قانون حمایت از کودکان شده‌اند.

کد خبر: 62197