مجلس نمایندگان شورای ملی کشور مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن اداراتی که بر اساس فرمان رییس جمهوری ایجاد شده است، مانند شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری لغو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دید، مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز دوشنبه(۲۱میزان) با اکثریت آرای نمایندگان حاضر، لغو اداراتی را که با فرمان رییس جمهور ایجاد شده است، تصویب کرد.
به این ترتیب، احتمال لغو اداراتی مانند شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری محتمل به نظر می رسد.
شماری از نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه( ۱۶ میزان)، خواستار لغو اداراتی مانند شورای امنیت‌ ملی که به گفته آنان غیرقانونی تشکیل یافته، شده بودند.
قاضی نذیراحمد حنفی رییس کمیسیون تقنین مجلس در آن جلسه گفته بود که اکثر ادارات مذکور برخلاف ماده ۹۷ قانون اساسی ایجاد شده اند، در حالی که این ماده فقط دو اداره مرکزی و محلی را به رسمیت می‌شناسد.
او اضافه کرده بود که شورای امنیت ملی و ادارات همانند آن، خلاف قانون بوده و رییس جمهوری صلاحیت ایجاد آن را ندارد.
شورای امنیت ملی کشور بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی و با درنظرداشت نقش قیادت اعلی نیروهای مسلح دولت افغانستان تشکیل یافته است.
شورای امنیت ملی که توسط رییس‌ جمهور کشور رهبری می‌گردد، معتبرترین و عالی‌ترین مرجع و نهاد تصمیم‌گیر درخصوص امنیت ملی، منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور به شمار می‌رود. مقامات عالی‌رتبه ملکی، نظامی و امنیتی کشور عضویت شورای امنیت ملی را دارا بوده که وظایف و مسئولیت‌های خویش را مطابق به احکام قانون ایفا می‌کنند.
شورای امنیت ملی همه موضوعات داخلی و خارجی را که تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی کشور شمرده می‌شوند تعریف، تشخیص، بررسی و در مورد آن تصامیم لازم اتخاذ می‌کند.
با این حال، مجلس نمایندگان مصوبه لغو این ادارات را تصویب نموده و اکنون دیده شود که حکومت به تصمیم رکن قانونگذار کشور تمکین خواهد کرد یا نه.

کد خبر: 76982