خبرگزاری دید: مجمع جوانان افغانستان، چین و پاکستان با هماهنگی دانشگاه ننگرهار افغانستان، دانشگاه پشاور و دانشگاه فودان چین راه‌اندازی شده است.
به نقل از نیوز انترنشل، مجمع جوانان افغانستان، چین و پاکستان به تازگی با حمایت سفارت جمهوری خلق چین در پاکستان و همکاری سه دانشگاه ایجاد شده است.

در مراسی که روز گذشته برای افتتاح این مجمع در پاکستان دایر شد، ونگ ژنگجی رییس بخش سیاسی سفارت چین در پاکستان گفته است گه جوانان باید روی آینده تمرکز کرده و نقش سازنده‌ای را بازی کنند.
او پیشنهاد ایجاد گروه جدیدی از جوانان را برای تعامل نزدیک و مشورت در مسیر آینده داده است.
در همین حال، محمد دوست صافی به نمایندگی از دانشگاه ننگرهار از زحمات تمامی برگزارکنندگان به‌ویژه سفارت چین قدردانی کرد.
وی بر این باور است که جوانان افغان پوتانسیل بسیار زیادی دارند و به چنین فرصت‌هایی نیاز دارند.
صافی همچنین از همه خواسته تا به جوانان افغان برای دستیابی به تحصیلات عالی و مهارت کمک کنند.
گفتنی است که این مجمع به تازگی از سوی ۳ دانشگاه افغانستان، چین و پاکستان ایجاد شده است.

کد خبر: 100472