مجمع عمومی جمعیت اسلامی با حضور اعضای شورای رهبری آغاز شد

کد خبر: 87478