خبرگزاری دید: محمد محقق عضو «رهبری شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» در دیدار با فرستاده ویژه ایران برای افغانستان، گفته که شورای مذکور طرفدار خشونت و جنگ نیست و اگر زمینه مذاکرات میان‌افغانی فراهم شود، حاضر به گفت‌وگوی سازنده برای حل و فصل قضایای کشور هستند.

حسن کاظمی قمی فرستاده ویژه ایران برای افغانستان گفته است که کشورش طرفدار حل مسالمت آمیز قضیه افغانستان بوده و برای این منظور با تمام جوانب سیاسی در ارتباط است.
او افزوده که ایران می‌خواهد ثبات پایدار و امنیت سرتاسری در افغانستان ایجاد شود و خواهان حل قضایا از طریق مذاکرات و گفت‌وگو است.
کاظمی قمی: ما با افغانستان مناسبات دوستانه داریم و علاقه داریم که بین همه جوانب میانجیگری نماییم تا در کشور همسایه ما افغانستان صلح و ثبات و یک حکومت همه شمول با مشارکت همه جهت های یاد شده شکل بگیرد و امنیت و ثبات در افغانستان به نفع همه جهان و منطقه می‌باشد.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ضمن تشکر از موقف و نقش مثبت ایران، به نمایندگی از «شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان» گفته که این شورای در وضعیت کنونی طرفدار جنگ نیست اگر زمینه مذاکرات فراهم شود.
محقق: من به نمایندگی از شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان می‌دهم که ما در شرایط فعلی طرفدار جنگ و خشونت نیستیم و در صورتی که یک مذاکره بین‌الافغانی زمینه‌اش فراهم شود ما حاضر به گفت‌وگوی سازنده برای حل و فصل قضایای کشورمان هستیم.

کد خبر: 101046