شورای صلح اعلام کرد که رییس جمهور غنی در پی تعیین تیم مذاکره کننده ملی با طالبان است و برای رسیدن به این هدف با تمام اقشار سیاسی و ملت مشورت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، اکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای صلح می‌گوید که پروسه صلح در مرحله حساس و حیاتی رسیده‌ و در همین‌ راستا رییس جمهور غنی برای شروع شدن مذاکرات مستقیم صلح با طالبان، یک تیم ملی مذاکره کننده تعیین خواهد کرد.
رییس دبیرخانه این شورا اظهار داشت :آقای غنی با اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی مشوره می‌‌کند.
وی افزود: برای شروع مذاکرات مستقیم صلح، رییس جمهور غنی با اقشار سیاسی و ملت مشوره می‌کند و یک تیم قوی و ملت شمول را تعیین می‌کند تا از دولت نماینده‌گی کند و همه مردم در آن سهیم باشند.
این در حالیست که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان که اخیراً به کابل سفر کرده بود، از طالبان و دولت افغانستان خواست که هیئت‌های مذاکره کننده خود را برای صلح تشکیل بدهند.
بر بنیاد گزارش‌ها، چگونگی متقاعد کردن طالبان به گفتگوهای صلح و تسهیل روند صلح در افغانستان از محورهای گفت‌وگوی آقای خلیلزاد با مقام‌های پاکستانی و قطری بوده است.


کد خبر: 36517