خبرگزاری دید: حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است که شیعیان افغانستان روحیه تعامل و صلح طلبی را در پیش گرفته و خواست شیعیان به رسمیت شناختن مذهب جعفری از سوی «امارت اسلامی» است.


سید جواد حسینی رییس حزب عدالت و توسعه روز پنجشنه ( ۹ جدی) در یک نشست خبری گفت: شیعیان افغانستان روحیه صلح طلبی دارند بناً انتخاب و مطالبات شیعیان بر محور تعامل و گفتمان با امارت اسلامی استوار است تا از این طریق به مطالبات مان برسیم.
آقای حسینی همچنان گفت که در مصوبه ارایه شده از سوی شیعیان افغانستان در راس آن بحث به رسمیت شناسی مذهب جعفری و مشارکت شیعیان در قدرت سیاسی در تمام سطوح از خواست های مهم شیعیان افغانستان است.
وی افزود شیعیان راه تقابل را انتخاب نکردند در حالی که حدود ۲۵ درصد از مردم افغانستان را تشکل می‌دهند باز هم ما راه تعامل و گفتمان را در پیش گرفتیم ولی تاکنون مورد بی توجهی امارت اسلامی قرار گرفتیم.
پیش از این نیز شورای علمای شیعه افغانستان و مجمع علما و متنفذین شیعیان افغانستان در برنامه‌های جداگانه خواستار به رسمیت شناختن مذهب جعفری از سوی امارت اسلامی شدند.
آقای حسینی همچنان گفت تا زمانی که مطالبات شیعیان افغانستان از سوی امارت اسلامی پذیرفته نشود ما نمی‌توانیم مردم را به حمایت از امارت اسلامی تشویق کنیم. ما با هرگونه جنگ و خونریزی در کشور مخالف هستیم و تمام مردم افغانستان باید از راه تعامل با یک نقش مثبت با امارت اسلامی وارد گفت‌وگو شود.
حسینی: ما امروز با تهدیدات متعددی در کشور روبه رو هستیم و مخصوصاً مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، ما زمانی می‌توانیم بر مشکلات فایق آییم که یک دولت مقتدر و توانمند داشته باشیم تا بتواند به نمایندگی از مردم افغانستان با جامعه بین‌المللی چانه زنی بکند و این دولت قوی زمانی میسر است که حمایت تمام مردم افغانستان را داشته باشد.
آقای حسینی در مورد اعتراضات خیابانی زنان افغانستان گفت: طا-لبان باید به خواست زنان توجه کنند و به آنان حق تحصیل و کار را بدهند زیرا این زنان قهرمانان کشور هستند و از حقوق شان دفاع می‌کنند. او افزود امارت اسلامی باید در چارچوب ارزش‌های ملی و اسلامی به زنان حق کار و تحصیل را فراهم کنند.

کد خبر: 101319