فرماندهی پولیس کابل گفته است که صبح امروز سه شنبه( ۲۴ ثور) مردان نقاب‌پوش یک مرد را در ساحه « باغ بالا» کشتند و پول نقد وی را با خودشان برده است.

فرماندهی پولیس کابل گفته است که صبح امروز سه شنبه( ۲۴ ثور) مردان نقاب‌پوش یک مرد را در ساحه « باغ بالا» کشتند و پول نقد وی را با خودشان برده است.
همچنان گفته می‌شود که این مرد که مورد حمله قرار گرفته است ريیس یک شركت خصوصى در کابل بوده است.
کابل همواره درگیری چنین دزدی‌های مسلح بوده است وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل همه روز از بازداشت دزدان مسلح در این شهر خبر می‌دهد اما با آن هم آمار این دزدی‌ها هر روز بیشتر می‌شود.
فرماندهی امنیت کابل خبر داده است که صبح امروز سه شنبه در ساحه باغ بالا در کابل ، سه تن نقاب‌پوش بر یک تن حمله کرده اورا کشته اند و سپس پول نقد او را دزدیده اند.

کد خبر: 47161