تیم مذاکره‌کننده دولت می‌گوید مذاکره صادقانه به نیت صلح، مسئولیت دینی و ملی هر دو هیئت است و مسئولیت کشتار مردم افغانستان به دوش کسانی است که بهانه‌جویی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دید، هیئت مذاکره‌کننده حکومت افغانستان لحظاتی قبل در توییتی گفت که مسئولیت کشتار مردم افغانستان به دوش کسانی است که برای به تأخیر انداختن مذاکرات و ادامه جنگ ناروا دنبال بهانه‌جویی هستند.
این تیم در صفحۀ توییتر خود نگاشته است: «مذاکره صادقانه به نیت صلح، مسئولیت دینی و ملی دو هیئت مذاکره‌کننده است. افغان‌ها مسایل خود را باید میان خودشان حل کرده و آن را وابسته به دیگران نسازند. مسئولیت کشتار افغان‌ها به دوش کسانی است که برای به تأخیر انداختن مذاکرات و ادامه جنگ ناروا دنبال بهانه‌جویی هستند».
گفتنی است که حدود سه هفته از آغاز دور دوم مذاکرات صلح میان‌افغانی در دوحه می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد مذاکرات جدی روی آجندا صورت نگرفته و متوقف است.

کد خبر: 83867