احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت پنجشیر می‌گوید که خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان است. او ضمن انتقاد از طالبان، تاکید کرد که مردم باید حق انتخاب رهبران خود را داشته باشند.


به نقل از فارس، احمد مسعود رهبر جبهه پنجشیر با صدور بیانیه‌ای در کنفرانس بزرگداشت احمدشاه مسعود در دانشگاه کمبریج انگلیس، ضمن انتقاد از طالبان، خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شد.
مسعود در این کنفرانس با بیان این که مردم باید رهبران خود را انتخاب کنند، گفت: نظامی که تنها نماینده یک بخش از جامعه افغانستان باشد، غیرعملی بوده و شکست خواهد خورد.
مسعود در بخشی دیگر از اظهارت خود گفت: تاریخ افغانستان ثابت کرده که تشکیل دولت تنها براساس یک بخش از جامعه و تحمیل آن بر کل مردم ناکارآمد است.
به گفته وی، مردم محلی باید قدرت انتخاب رهبران و پاسخگو کردن آنها را داشته باشند.
رهبر جبهه پنجشیر در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد طالبان، تاکید کرد: طالبان پس از به قدرت رسیدن در کابل، حقوق زنان را نادیده گرفته و مدعی شد که این گروه افغانستان را به مکانی برای فعالیت تروریزم بین‌المللی تبدیل کرده است.
وی خاطر نشان کرد که پس از به قدرت رسیدن، طالبان حقوق اساسی زنان از جمله حق تحصیل را از آنها گرفته و افغانستان را به مکانی برای فعالیت تروریزم جهانی تبدیل کرده است.
مسعود تاکید کرد: ما خواهان یک دولت فراگیر هستیم، دولتی که به حقوق زنان احترام بگذارد و نه تنها منزوی نباشد بلکه با تمام کشورهای دنیا رابطه حسنه داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان در اواخر ماه گذشته میلادی موفق شده پنجشیر آخرین ولایت افغانستان را به کنترول خود در آورند.

کد خبر: 96943