پس از هفت دور نشست مقامات امریکایی و طالبان، بیش از چهل نفر به نمایندگی از حکومت افغانستان نشستی را زیر نام «نشست میان‌افغانی» با طالبان در قطر برگزار کردند. این نشست که زمان زیادی را در بر گرفت، نتیجه‌ قابل ملاحظه‌ای در پی نداشت.

پس از هفت دور نشست مقامات امریکایی و طالبان، بیش از چهل نفر به نمایندگی از حکومت افغانستان نشستی را زیر نام «نشست میان‌افغانی» با طالبان در قطر برگزار کردند. این نشست که زمان زیادی را در بر گرفت، نتیجه‌ قابل ملاحظه‌ای در پی نداشت.
با گذشت بیش‌تر از یک هفته از نشست میان‌افغانی، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی از برگزاری دومین نشست میان طالبان و نمایند‌گان حکومت افغانستان خبر داده‌ است.
آقای محب از محل و زمان برگزاری دقیق این نشست چیزی نگفته، اما خاطر نشان کرده که حدود یک ماه دیگر این نشست برگزار خواهد شد.
در خبرنامه‌ای که دیروز (شنبه ۲۲ سرطان) از سوی دفتر شورای امنیت ملی به نشر رسید، آمده است که برگزاری نشست بعدی میان طالبان و نمایند‌گان حکومت افغانستان در دیدار آقای محب و سفیر آلمان در کابل مطرح شده است.
در نشست اول میان‌افغانی که در شانزدهم و هفدهم همین ماه در قطر برگزار شد، بیش از چهل تن به نمایند‌گی از حکومت افغانستان و هفده تن از سوی طالبان شرکت کرده بودند.
با آن‌که خوش‌بینی‌ها نسبت به نشست میان‌افغانی، امید آمدن صلح را به شهروندان افغانستان داده بود، اما یک روز پس از ختم این نشست، نماینده‌ ویژه طالبان گفت که نتیجه این نشست قابل اجرا نیست و فقط دو طرف تشویش‌ها و نگرانی‌های‌شان را نسبت به اوضاع جاری ابراز کردند.

کد خبر: 50340