خبرگزاری دید: حمدالله محب مشاور امنیتی ملی کشور با ابراهیم طاهریان فرد فرستاده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار کرده و روی امنیت دوجانبه و روند صلح تبادل نظر کردند.


حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور با هیئت ایرانی که توسط طاهریان فرد نماینده خاص آن کشور سرپرستی می‌شود، دیدار کرد.
بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی، در این دیدار طرفین درباره مسایل امنیتی دوجانبه و صلح تبادل نظر کردند.
هم‌چنان در این دیدار دو طرف موافقت کردند که برای پیش‌رفت در پروسه‌ صلح و رسیدن به صلحی مطلوب و مطمین برای مردم افغانستان، تلاش‌های به موقع ضرورت است.
ایران ازمعدود کشورهای منطقه است که همواره از مالکیت دولت و ملت افغانستان در روند صلح حمایت کرده است.

کد خبر: 90038