اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) گفته است که از سال ۲۰۰۲ تاکنون نزدیک به ۹ میلیارد دالر امریکایی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف شده است.

اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) گفته است که از سال ۲۰۰۲ تاکنون نزدیک به ۹ میلیارد دالر امریکایی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف شده است.
به نقل از صدای امریکا، سیگار در گزارشی تازه در مورد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تصریح که که ایالات متحده از ۲۰۰۲ میلادی به اینسو، ۸.۹۴ میلیارد دالر را برای مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی در افغانستان، مصرف کرده است.
سیگار در تازه‌ترین گزارش خود ادعا می‌کند که ارزش مواد مخدر غیرقانونی بسا بزرگتر از ارزش صادرات تولیدات قانونی این کشور در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی بوده است.
این گزارش اذعان می‌دارد که باوجود کاهش ۲۰ درصد کشت کوکنار در ۲۰۱۸ در افغانستان، از زمان آغاز به کار دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) در سال ۱۹۹۴، همچنان افغانستان دومین کشت کنندۀ مواد مخدر باقیمانده است.
سیگار همچنان تاکید ورزیده که کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان به خاطر کمبود باران بوده نه تلاش‌های ضد مواد مخدر در افغانستان.
کشت کوکنار، به عنصر اساسی در معیشت بسیاری از مردم افغانستان تبدیل شده است.
سیگار در این گزارش خود نگاشته است که عمدتاً رقم افغان‌هایی که در کشت مواد مخدر و کار در مزارع کوکنار مصروف‌اند یا هم در تجارت مواد مخدر غیرقانونی دخیل می‌باشند، بیشتر از رقم سربازان اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان است.
اما وزارت داخله با این ادعای سیگار موافق نبوده و آن را به چالش می‌کشد.

کد خبر: 58295