نخست‌وزیر مالزیا در واکنش به رونمایی طرح ایجاد دو دولت فلسطینی و اسراییلی معروف به «معامله قرن»، می‌گوید که این طرح احساسات مسلمانان و مسیحیان را نادیده می‌گیرد.

نخست‌وزیر مالزیا در واکنش به رونمایی طرح ایجاد دو دولت فلسطینی و اسراییلی معروف به «معامله قرن»، می‌گوید که این طرح احساسات مسلمانان و مسیحیان را نادیده می‌گیرد.
ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزیا در این مورد گفت: معامله قرن، شهر مقدس قدس را به اسراییل واگذار کرده و این بی‌اعتنایی مطلق به احساسات میلیون‌ها مسلمان و مسیحی جهان است.
به گفته آقای محمد، این طرح تنها درگیری‌های بیشتر را به منطقه می‌آورد و میلیاردها نفر در سراسر جهان در خصوص این موضوع متفق هستند.
نخست‌وزیر مالزیا همچنان افزوده که این طرح به اصطلاح صلح، تنها اشغالگر قدرتمند را تأیید می‌کند و در عین حال، کاملاً حقوق مظلوم را نادیده می‌گیرد.
ماهاتیر محمد در ادامه گفته است که معامله قرن هرگز به یک کشور مستقل فلسطینی منتهی نمی‌شود و تنها سلطه اشغالگری آپارتاید مانند را بر فلسطینی‌ها تشدید می‌کند.
هفته گذشته طرح معامله قرن از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا در حضور نخست‌وزیر اسراییل رونمایی شد که بر مبنای آن شهر قدس پایتخت اسراییل شناخته شده است.

کد خبر: 62209