خبرگزاری دید: یک سخنگوی طالبان گفته است که لازم نیست همه در صف و همفکر طالبان باشند و همچنین لازم نیست که همه مخالفان فکری ما، وابسته به بیگانگان باشد.


انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طا-لبان در توییترش نوشته که اختلاف‌نظر در جای آن برای طالبان محترم است و لازم دانسته شده است که مخالفان فکری در بین طالبان باشند تا به بیگانگان وابسته نشوند.
سمنگانی گفته است: «آنانی که باورها و نظریات مخالف دارند و منتقد نظام هستند، اما در افغانستان و در بین مردم مانده‌اند، محترمند».
این اظهارات سمنگانی در حالی مطرح می شود که پیش از این بارها مقامات کشورهای خارجی، طالبان را به تشکیل حکومتی که همه شمول نیست، متهم کردند.
همچنین گفته شده که طا-لبان، فقط از افراد خودشان در مقامات بلندرتبه دولتی استفاده کردند و به سایر جریان‌های سیاسی و شخصیت های سیاسی، موقف حکومتی ندادند.
چند روز قبل، ملابرادر معاون سیاسی طا-لبان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که کسانی که در گذشته در نظام بودند به دلیل آغشته بودن در فساد، در حکومت طا-لبان جایی نخواهند داشت.

کد خبر: 101613