سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که بر اساس فیصله جدید کابینه، معاون والی هر ولایت کشور یک زن خواهد بود.

سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که بر اساس فیصله جدید کابینه، معاون والی هر ولایت کشور یک زن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دید، صدیقی صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز دوشنبه(۱۶سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفت که براساس فیصله‌ تازه‌ کابینه‌، در همه ولایات کشور معاون والی‌ها زن خواهد بود.
صدیقی گفت که پیشنهاد انتخاب معاون برای والیان ۳۴ ولایت از سوی وزارت امور زنان مطرح شده بود که از سوی کابینه تأیید شده است.
او همچنان گفت که کابینه به اداره‌ مستقل ارگان‌های محلی هدایت داده است که در راستای ایجاد این بست‌ها هرچه زودتر اقدام کند.
سخنگوی رییس جمهور همچنین بیان کرد که کابینه فیصله کرده است تا در مدت سه هفته، تمامی اعضای کابینه، والی‌ها، اعضای شورای ملی و ماموران بلند رتبه‌ دولتی دارایی‌های شان را ثبت کنند، در صورت عدم تکمیل این روند، به وزارت مالیه هدایت داده شده است تا معاشات آنان را قطع کند.
این در حالیست که پیش از این نیز رییس جمهور اشرف غنی در سفر به ولایت لوگر وعده داده بود که یک معاون زن برای مقام ولایت لوگر تعیین شود.

کد خبر: 71325