معین ارشد امنیتی همراه ۳۰۰ نیروی تازه نفس قطعه ۵۵۵ به هرات رسید. این نیروی تازه نفس در برابر طالبان خواهد رزمید.


به گزارش خبرگزاری دید، خبرها حاکی است که عبدالرحمان رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله برای سرکوب طالبان وارد شهر هرات شده است.
گفته می‌شود که ۳۰۰ نیروی تازه نفس قطعه ۵۵۵ نیز همراه آقای رحمان به هرات رفته است.
این در حالی است که در روزهای اخیر طالبان با تهاجمات گسترده نتوانسته‌اند وارد شهر هرات شوند.
نیروهای مسلح ملی و قوای بسیج مردمی به رهبری اسماعیل خان به سختی در برابر طالبان از شهر هرات دفاع کرده و تاکنون خطوط دفاعی این شهر نشکسته است.

کد خبر: 94558