گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که قتل مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به مرحلۀ جدید مرگباری وارد شده است که آزادی بیان و حقوق اساسی همه مردم افغانستان را تهدید می‌کند و امیدها را برای صلح آسیب می‌رساند.

گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که قتل مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به مرحلۀ جدید مرگباری وارد شده است که آزادی بیان و حقوق اساسی همه مردم افغانستان را تهدید می‌کند و امیدها را برای صلح آسیب می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری دید، گزارش تازه‌ای که امروز از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به نشر رسید، اطلاعات و روند مربوط به قتل‌ها را از اول جنوری ۲۰۱۸ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ تجزیه و تحلیل نموده است.


در گزارش آمده است: از ۱۲ سپتمبر ۲۰۲۰، تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱، حدود ۱۱ مدافع حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ای در حملات هدفمند در افغانستان کشته شده‌اند. … در نتیجه فضای حقوق بشری و رسانه‌ای تغییر نموده … و بسیاری به شمول شخصیت‌های سرشناس از کشور فرار کرده‌اند.
دیبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان می‌گوید: مردم افغانستان به فضای مدنی شکوفا، جامعه‌ای که در آن مردم بتوانند فکر کنند، بنویسند و نظریات شان را آزادانه به دور از ترس بیان نمایند، نیاز دارند و شایسته آن هستند.


وی می‌افزاید: صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه‌ها برای هر جامعه باز و شایسته، ضروری است. در زمانی که گفت‌وگو و پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره و توافق سیاسی باید در محوریت قرار گیرد، صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه‌ها باید بیشتر از هر وقت دیگر شنیده شود، اما در عوض آن‌ها خاموش ساخته می‌شوند.
این گزارش تعداد مجموعی ۶۵ کشته از مدافعین حقوق بشر و متخصصین رسانه‌ای را از اول جنوری ۲۰۱۸ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ ثبت نموده است که از این تعداد ۳۲ تن از حوزه حقوق بشر و ۳۳ تن از بخش رسانه‌ها می‌باشند.


گزارش در ادامه می‌گوید: از این تعداد ۱۱ تن (۵ مدافع حقوق بشر و ۶ کارمند رسانه‌ای) تنها در جریان دوره چهار ماهه از اول اکتوبر ۲۰۲۰ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ کشته شده‌اند.
این گزارش تأکید می‌کند که همه جوانب نقش مهمی در جلوگیری از چنین کشتارها و ارعاب و همچنین در ارتقای پاسخگویی و جلوگیری ازعدم مجازات دارند.
در این گزارش یک سلسله توصیه‌ها به طرف‌های دولتی و غیر دولتی نیز ارائه شده است.

کد خبر: 85405