خبرگزاری دید: سازمان ملل متحد می‌گوید که به حقوق بنیادی زنان و دختران در افغانستان حمله شده و هدف از کمک‌های بشردوستانه به این کشور، کمک به زنان است.

مرکز هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه(۲۳ جدی) در توییتی گفت که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است.
این نهاد ملل متحد تصریح کرد که هدف از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، افزایش کمک به زنان و دختران در این کشور است.
به گفته این سازمان، زنان و دختران افغانستان بیش از هر زمانی به حمایت سازمان ملل متحد نیاز دارند.
ملل متحد می‌گوید که از زنان در افغانستان باید با ارایه خدمات حفاظتی، کمک‌های غذایی، صحی و آموزشی و ایجاد فرصت‌های شغلی حمایت شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از رویکار آمدن حکومت سرپرست طا-لبان، دختران از رفتن به مکتب بازمانده، دانشگاه‌های دولتی بسته و شمار کارمندان زن در اداره‌های دولتی کاهش یافته است.

کد خبر: 101871