« توبی لینزر» مسئول هماهنگ‌سازی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که نزدیک به چهل درصد شهروندان افغانستان زیرخط فقر زنده‌گی می‌کنند و دچار کمبود مواد غذایی هستند.
به گزارش خبرگزاری دید، به باور سازمان ملل متحد حدود دو میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های غذایی نیاز دارند. پیش بینی می‌شود که مردم بیشتری به کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
توبی لینزر مسئول هماهنگ‌سازی کمک‌‏های بشردوستانه برای افغانستان، اوضاع بشری را در کشور نگران کننده توصیف کرده و گفته که برای رفع این چالش چهارصد میلیون دالر نیاز است.
با این همه، باورها بر این است که در سال‌های پیشین، حکومت افغانستان و نهادهای کمک‌کننده جهانی، کار بنیادی برای بهبود وضعیت زنده‌گی شهروندان کشور انجام نداده‌اند.
سازمان ملل متحد می‌گوید که در سال گذشته میلادی، بالاتر از سی تن از کارمندان داخلی و خارجی سازمان‌های کمک‌رسان در افغانستان جان باخته‌اند، اما این نهادها برای کمک به افغانستان متعهد استند.


کد خبر: 23610