برخی منابع می‌گویند که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به کابل آمده و قرار است با مقامات حکومت دیدار کند.


به گزارش خبرگزاری دید، برخی منابع در شورای عالی مصالحه ملی گفته‌اند که قرار است خلیلزاد با رهبران حکومت دیدار کند.
رییس جمهور پیش از این اعلام کرده بود که زلمی خلیل‌زاد به کابل می‌آید و روی مسایل مرتبط به صلح به صورت منظم بحث صورت خواهد گرفت.
شورای عالی مصالحه ملی هفته گذشته گفته بود که بررسی طرح‌های اعضای کمیته تهیه و توحید طرح صلح و جمع بندی نظریات پایان یافته و این هفته مسوده طرح صلح نهایی خواهد شد.
در این طرح، نظام پسا صلح، دوره‌ انتقالی، بدیل و ساختار دوره انتقالی و سایر مسائل برای رسیدن به صلح مدنظر گرفته شده است.

کد خبر: 88473