وزارت امور خارجه، سه نشست چند جانبه را هفته گذشته با کشورهای منطقه و جهان، به هدف ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای وجهانی از پروسه صلح افغانستان، برگزار نمود.

وزارت امور خارجه، سه نشست چند جانبه را هفته گذشته با کشورهای منطقه و جهان، به هدف ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای وجهانی از پروسه صلح افغانستان، برگزار نمود.
به گزارش خبرگزاری دید، گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه که در یک کنفرانس خبری گفت: محمد اشرف غنی رییس جمهور در افتتاحیه نشست‌های منطقه‌ای وجهانی که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، تاکید نمود که هم صلح و هم بحران در افغانستان، تاثیرات ملموس بر شرایط منطقه دارد.
او افزود که کشورهای اشتراک کننده در نشست‌های منطقه‌ای وجهانی برای صلح افغانستان، سطح بلند خشونت از سوی طالبان را غیر قابل قبول دانسته و از طالبان خواستار پایان دادن به خشونت‌ها و آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شدند.
هیواد گفت: کشورهای اشتراک کننده در نشست‌های منطقه‌ای وجهانی برای صلح افغانستان، همچنان بر حفظ دستاوردهای ۱۹ سال اخیر در افغانستان تأکید کرده و خواهان تقویت و تداوم آن در مذاکرات صلح شدند.
آنان همچنان حمایت شان را از موقف و خواست‌های افغانستان در نشست بین‌المللی ژنو که قرار است به زودی برگزار شود، اعلام کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنان گفت: در نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان، این کشورها بار دیگر تعهدات خود را بر همکاری دوامدار و حمایت از حکومت افغانستان در پروسه صلح اعلام نمودند.
پاکستان و چین با استقبال از اقدامات حکومت افغانستان در زمینه رهایی زندانیان طالبان، از این گروه در خواست نمودند که هرچه زودتر خشونت را کاهش داده و با حکومت افغانستان به مذاکرات مستقیم بپردازند.

کد خبر: 71647