اخیرا کارزاری با هشتگ «من اعتراض دارم» در صفحه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک راه‌اندازی شده است و هر روز بر شمار زنان معترض افزوده می‌شود. زنان با این هشتگ می‌گویند که به نمادهای مردانه و تبعیض‌های جنسی اعتراض دارند و این موارد حلقه را برای نفس‌کشیدن‌شان هر روز تنگ‌تر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، میترا الکوزی، یکی از معترضان می‌گوید: «من اعتراض دارم ‎به نادیده گرفته‌شدن، ‎به خاموش‌شدن صدایم، ‎من اعتراض دارم ‎به نگاه مردانی که ‎در خیابان‌های شهر خودم ‎مرا می‌بلعند، ‎من اعتراض دارم‎به این‌که باید ‎محدودیت داشته باشم ‎تا مردان این شهر ‎راه و دین‌شان را گم نکنند.»
سحر فطرت، یکی دیگر از کاربران فیسبوک چنین استاتوسی گذاشته است «به شهرها و سرک‌های مردانه‌ای‌تان، به رسانه‌ها و تبلیغات زن‌ستیزانه‌ا‌ی‌تان، به تحقیرها و توهین‌هایی که شامل اندام زنانه‌ا‌ی‌مان می‌شود و به شعارها و مراسم‌های کلیشه‌ای برای زنان من اعتراض دارم.»
لیلا حیدری، یکی از فعالان مدنی نیز در این کارزار دیده می‌شود. خانم حیدری در صفحه‌ فیسبوکش چنین نگاشته است: «من اعتراض دارم به شهرهای مردانه‌ا‌ی‌تان، به ساختار مردانه‌‌ای ادارات دولتی و غيردولتی‌تان، به قوانين، سياست‌ها و پاليسی‌های زن ستيزانه‌‌ای‌تان، به مراكز تعليمی مملو از تبعيض جنسيتی‌تان، به زنانی با باورهای مردانه‌ی‌شان به… من اعتراض دارم.»
این کارزار پس از هشتم مارچ بیشتر اوج گرفت و هر روز در حال افزایش است. معترضان هدف از راه‌اندازی این کارزار را محو تبعیض علیه زنان می‌دانند.


کد خبر: 25422