عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی می‌گوید که برخی مهره‌های سوخته با خلق بحران در پی تامین منافع شخصی، خانوادگی و گروهی خویش هستند و تظاهرات برای رسیدن به امتیازهای دولتی است.

عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی می‌گوید که برخی مهره‌های سوخته با خلق بحران در پی تامین منافع شخصی، خانوادگی و گروهی خویش هستند و تظاهرات برای رسیدن به امتیازهای دولتی است.
به گزارش خبرگزاری دید، عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی که در جمعی از مردم ترکمن صحبت می‌کرد، بار دیگر داکتر عبدالله رییس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را مهره سوخته عنوان کرده و گفت که او نه عضو جمعیت اسلامی است و نه از این حزب نمایندگی کرده می‌تواند.
آقای نور: هستند کسانی که با خلق کردن بحران و یا با تهدید از بهران، تهدید کشور به بحران، خود را به نان و نوا رساندند و از همین طریق تکه پارچه‌ای از قدرت برای شان رسیده است و باز در این شرایط که تمام کشور را فقر فرا گرفته، جنگ‌های خونین فرا گرفته، کشور پیکرش زخم دیده است در همچنین حالت هم می‌خواهند که بحران خلق کنند.
رییس اجرایی جمعیت اسلامی هرچند تاکید می‌کند که این‌ها توان خلق بحران را نیز ندارند، می‌افزاید که این مهره‌های سوخت و آزموده شده را وقت نخواهند داد.
رییس اجرایی جمعیت اسلامی:« من به بعضی از رهبرانی که در تیم ثبات همگرایی حضور دارند احترام می‌کنم اما کسانی که ما آزموده‌ایم، ملت ما آزموده است، آزموده شده استند، به این آدم دیگر ما وقت نمی‌دهیم. مردم ما فریب همچو یک مهره و شخصیت سوخته و ناکام و کسی که سبب محرومیت ملت ما، حزب ما، توده‌های ما شده بازی دیگه نخورند، فریب دیگر نخورند.»
عطامحمد نور افزود که چرا مردم به جاده‌ها برایند تا کسی به قدرت برسد که از امکانات اوپراتیفی حکومت استفاده کند، از چوکی و قصر حکومتی استفاده بکنند و خواهر زاده‌اش وزیر باشد و فرزند و نور چشمی‌هایش در خارج بوده باشد و یا دگرهایش. اول لطف بکنند این‌ها بیایند به حضور مردم ما فرزند خود را ایستاد کنند، بگویند که پیشتر از شما ما آماده قربانی هستیم تا ملت فقیر ما زنده بماند، از خارج فامیل‌های شان را بیارند. بعد هم پاسپورت‌های خارجی شان را در حضور مردم آتش بزنند و بگویند که ما دیگر به خارج فرار نمی‌کنیم.
به گفته آقای نور، مردم به حرف و فراخوان این‌ها(رهبران دسته ثبات و همگرایی) فریب نمی‌خورند چون فرزندان و خانواده‌های آنان در خارج زندگی می‌کنند.
آقای نور در بخشی از سخنانش گفت، به این که کسی برنده است و کی بازنده کاری ندارد، اما باید به کمیسیون انتخابات احترام گذاشته شود چون در تاریخ افغانستان برای اولین باری است که کمیشنران از تمام احزاب سیاسی و از تمام کاندیداها نماینده گرفته شده است در میان شان انتخابات شده و کمیسیون به وجود آمده است و قتی خودتان به دست خودتان چنین کمیسیونی را به وجود آوردید، چرا پس می‌گویید که اعتماد نداریم، کسانی که خودتان معرفی کردید بگذارید که به اعتماد کمیسیون صدمه وارد نکنیم.
کسی از نام جمعیت اسلامی نمایندگی کرده نمی‌تواند:
عطامحمد نور در بخشی از سخنانش تاکید کرد که کسی از نام جمعیت اسلامی نمایندگی کرده نمی‌تواند چون جمعیت اسلامی صاحب و مالک دارد و صاحب و مالکش این‌ها نیستند.
آقای نور: هیچ کس از نام جمعیت نمایندگی نمی‌تواند مگر خود جمعیتی‌ها و رهبران جمعیت. با احترام به داکتر صاحب عبدالله، داکتر عبدالله جمعیتی نیست همین لحظه بروید وزارت عدلیه را ببینید که به نام ایتلاف ملی ثبت است و در تمام جلسات داخلی و خارجی منحیث حزبشان اشتراک هم می‌کنند، آیا آفتاب را با دو انگشت پنهان می‌توان کرد. آیا می‌شود که یک نفر در عین زمان عضو دو حزب باشد؟
آقای نور با تاکید بر صاحب داشتن جمعیت اسلامی، تصریح کرد که آقای نقیبی از قندهار، اسماعیل خان از هرات، قانونی صاحب از پنجشیر، اعضای جمعیت اسلامی از اقصا نقاط کشور صاحب و مالک جمعیت هستند.

کد خبر: 59556