مسئولان امنیتی هرات از تصرف مهم‌ترین مراکز فرماندهی طالبان در ولسوالی شیندند این ولایت خبر داده و می‌گویند که عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی شیندند هرات سحرگاه روز گذشته آغاز شد که در اثر آن قریه جات شهرآباد، سنگچال و امارت توسط نیروهای امنیتی شامل عملیات، تصفیه گردید.


مسئولان امنیتی هرات از تصرف مهم‌ترین مراکز فرماندهی طالبان در ولسوالی شیندند این ولایت خبر داده و می‌گویند که عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی شیندند هرات سحرگاه روز گذشته آغاز شد که در اثر آن قریه جات شهرآباد، سنگچال و امارت توسط نیروهای امنیتی شامل عملیات، تصفیه گردید.
به گزارش خبرگزاری دید، سید احمد محمدی سرپرست آمریت مطبوعات فرماندهی پولیس هرات گفت: ساحاتی که در عملیات به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است از سال‌ها بدینسو محل تجمع و فرماندهی طالبان شمرده می‌شد و در این ساحات طالبان اقدام به ایجاد پایگاه‌های مستحکم و مراکز آموزشی نموده بودند.
وی افزود، نیروهای شامل این عملیات همچنان قرارگاه ملا شیرگل واقع شهرآباد را ظهر امروز تصرف و به صورت مکمل تخریب نمودند و از این قرارگاه مقدار قابل توجه مهمات انفجاری و اسلحه به دست آمده است.
این در حالی است که مسئولان در ولسوالی شیندند ولایت هرات می‌گویند:« نیروهای امنیتی شامل عملیات، بدون کمترین مقاومت وارد قریه زیرکوه گردیده و سرگرم بازرسی محلات مشکوک می‌باشند».
شب گذشته نیز در عملیات طیارات بدون سرنشین در ولسوالی شیندند ولایت هرات یک فرمانده مطرح طالبان کشته شد.


کد خبر: 33729