خبرگزاری دید: نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان می‌گوید که نخستین محموله یک میلیون دوزی واکسین اضافی به افغانستان رسیده و متباقی در راه است.

توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به تازگی در چند رشته توییت گفت که واکسین‌های اهداشده ایالات متحده برای بهبود صحت اجتماع و معیشت مردم افغانستان حیاتی است.
وی افزود: نخستین محموله یک میلیون دوز اضافی واکسین رسیده و متباقی در راه است.
این واکسین‌ها روز گذشته به مسئولین در کابل سپرده شده است.
با ارسال این محموله شمار واکسین‌هایی که از سوی امریکا به افغانستان کمک شده، به ۳.۳ میلیون دوز می‌رسد. این واکسین‌ها از طریق کوواکس ارسال شده است.

کد خبر: 100952