امسال لباس‌های مروارید دوزی خیلی مُد شده و طرف‌داران زیادهم دارد.
تقریبا روی تمام لباس‌ها تزیینات مروارید کارشده است مرواریدهای که روی لباس‌ها دوخته می‌شوند به رنگ‌ها و سایزهای متفاوت است که در گذشته تنها روی لباس‌های عروس این نوع تزیینات ظریف کارمی‌شد ولی جدیدا می‌بینیم که این تزیینات روی هر نوع لباس کارشده که ترکیب خیلی قشنگ به لباس می‌دهد.
لباس‌های زمستانی یکی از مهم‌ترین گروه لباس بودند که مروارید روی آن‌ها دوخته شده و باعث شد مُدل‌های خیلی زیاد با طراحی‌های متفاوت از مروارید دوزی رو به بازار بیاید که علاقه مندهای بشتر را جذب نموده است.

کد خبر: 22542