مکرون در دیدار با مسعود: فرانسه آماده حمایت دوامدار از امردم افغانستان است

کد خبر: 87898