وزارت امور داخله می‌گوید که در راستای تحقق برنامه میثاق امنیتی در سه هفته اخیر در کابل، ۶ تیم سیار با معلومات الکترونیکی در دروازه‌های ورودی شهر کابل ونقاط مختلف این شهر توظیف شده است.

وزارت امور داخله می‌گوید که در راستای تحقق برنامه میثاق امنیتی در سه هفته اخیر در کابل، ۶ تیم سیار با معلومات الکترونیکی در دروازه‌های ورودی شهر کابل ونقاط مختلف این شهر توظیف شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت: در نتیجه همکاری مردم با پولیس، گزمه‌های مخفی پولیس واقدامات بالای اهداف تثبیت شده جرایم؛ مجموعاً ۱۲۷ نفر شامل ۱۱ باند و ۵۹ تن دیگر مظنون به قتل، سرقت‌های مسلحانه، چپاولگری، زورگیری، وسایر جرایم بازداشت شدند.
به گفته آرین، ۲۰ تن از این افراد بر اساس معلومات مردم شناسایی وبازداشت شده‌اند. همچنان ۴۳۲ ولگرد که باعث آزار واذیت مردم می‌گردیدند، از نقاط مختلف شهر کابل جمع آوری شده‌اند.
سخنگوی وزارت داخله گفت، همچنان در نتیجه اجراآت در مسیر شاهراه کابل- چهار آسیاب، ۱۶ نفر ازجمله ۵ مامور وزارت فواید عامه و۱۱ مسلح غیرمسئول که در همدستی با مامورین وزارت فواید عامه دست به اخاذی می‌زدند، بازداشت گردیده اند.
گفته شده که تا حال نزدیک به هفتاد میثاق امنیتی در سطح شهر و ولسوالی‌های کابل با مردم امضا گردیده که درپی آن در آن ساحات واقعه‌ای صورت نگرفته است.
او گفت: در نتیجه اجرای ۳۰ عملیات طی سه هفته اخیر درکابل ۹۰ قاچاقچی مواد مخدر از جمله ۱۸ قاچاقچی بزرگ، ۳۰ قاچاقچی متوسط و۴۲ فروشنده مواد مخدر، بازداشت وبه نهادهای عدلی وقضایی معرفی شدند. در همین حال ۲۵۶ معتاد از سطح شهر جمع آوری و۲۴ محل خرید وفروش مواد مخدر مسدود شده است.
همچنان در نتیجه تمرکز بالای شبکه‌های جرمی که توسط منسوبین امنیتی رهبری می‌گردد، ۲۶ نفر از جمله فرمانده کندک دروازه‌ها با ۶ همدستش به ارتباط اخاذی وفساد، یک سرباز به اتهام اختطاف، سه کارمند جنایی به اتهام بدرفتاری و قتل، یک کارمند جرایم به اتهام قاچاق مواد مخدر و۱۴ پولیس، به اتهام سوء استفاده وفساد اداری بازداشت شده‌اند.
آرین گفت که در اثر اجرای ۳۱ عملیات خاص امنیت ملی وعملیات‌های مشترک، ۹۳ تن شامل ۴۲ طالب، ۱۲ داعشی، یک عضو شبکه حقانی و ۳ متهم ترور کارمندان دولتی بازداشت واز نزد آنان ۸۹ اسلحه، ۲۱ بم دستی وتجهیزات نظامی به دست آمده است.
درنتیجه ۸ اقدام پیشگیرانه در سه هفته اخیر، دو واسکت انتحاری، ۵۰ حلقه ماین و ۸ میل اسلحه به دست آمده و از ترور و اختطاف ۳ نفر از قضات و ۸ دادستان جلوگیری و۱۴هدف تحت کار دشمن شناسایی واز حمله‌های احتمالی به آن‌ اهداف جلوگیری شده است.
سخنگوی وزارت امور داخله همچنان گفت که بر اساس ارزیابی صورت گرفته در سه هفته اخیر، جمعاً ۵۳۲ واقعه جنایی در سطح کشور به وقوع پیوسته که از جمله ۳۵۱ واقعه آن کشف و در قبال آن ۶۰۰ مظنون بازداشت شده است.

کد خبر: 72511