گزارش‌ها حاکی است که میر رحمان رحمانی با کسب ۵۰ جمع ۱ در صد آرای نمایندگان مجلس، توانسته نصاب انتخاباتی را برآورده کرده و به عنوان رییس مجلس انتخاب شود.

گزارش‌ها حاکی است که میر رحمان رحمانی با کسب ۵۰ جمع ۱ در صد آرای نمایندگان مجلس، توانسته نصاب انتخاباتی را برآورده کرده و به عنوان رییس مجلس انتخاب شود.
به گزارش خبرگزاری دید، میررحمان رحمانی با کسب ۱۲۳ رای در مقابل ۵۵ رای آقای اصولی، توانست کرسی ریاست مجلس نمایندگان را به دست آورد.
هرچند ساعات پیش اعلام شده بود که هیچ نامزد کرسی ریاست مجلس نتوانسته نصاب را برآورده کند، ولی دقایق پیش گفته شد که میررحمان رحمانی توانسته این نصاب را به دست آورد.
در انتخابات امروز شنبه (۲۸ ثور) برای انتخاب رییس مجلس نمایندگان میررحمان رحمانی ۱۲۳ رای، کمال ناصر اصولی ۵۵ رای به دست آورده، ۵۳ رای باطل و ۳ رای سفید بوده است.
گفتنی است که انتخاب رییس مجلس نمایندگان کشور با جنجال‌هایی در صحن این مجلس همراه بوده است.

کد خبر: 47333