نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از اعلام نتیجه نخستینِ انتخابات افغانستان استقبال کرده و نقش نیروهای امنیتی افغانستان را در تأمین امنیت انتخابات ستود.

نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از اعلام نتیجه نخستینِ انتخابات افغانستان استقبال کرده و نقش نیروهای امنیتی افغانستان را در تأمین امنیت انتخابات ستود.
به گزارش خبرگزاری دید، نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در توییتی، امروز یک‌شنبه(۱ جدی) از اعلام نتیجه نخستین انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد.
نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ضمن استقبال از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان، از نیروهای امنیتی کشور برای حمایت از تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری ستایش کرد.
گفتنی است که اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی استقبال و بر تکمیل شدن این روند بر اساس قانون تأکید شد.

کد خبر: 60809