برخی رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که پس از حملات به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی، نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در میان خاندان آل سعود افزایش یافته است.

برخی رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که پس از حملات به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی، نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در میان خاندان آل سعود افزایش یافته است.
به نقل از بی بی سی، رویترز در گزارشی به نقل از اعضای خاندان سعودی نوشته که اعضای این خاندان پس از حملات آرامکو نسبت به نوع مدیریت و رهبری ولیعهد آن کشور ابراز «نا امیدی» کرده‌اند.
رویترز در ادامه نوشته اشت که برخی اعضای خاندان سلطنتی عربستان به توانایی ولیعهد در امر رهبری کشور و دفاع از بزرگترین کشور صادر کننده نفت تردید دارند.
برخی مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی عربستان و پنج نفر نزدیک به خاندان سلطنتی و افراد بانفوذ این کشور بدون این که نام‌شان منتشر شود این نگرانی را به این خبرگزاری گفته‌اند.
به گفته یکی از این افراد این نارضایتی‌ها در میان کسانی که منتقد نحوه به قدرت رسیدن محمد بن‌سلمان هستند، بیشتر وجود دارد.
برخی از این معترضان معتقدند که سیاست‌های تهاجمی بن‌سلمان علیه ایران یکی از دلایل وقوع اتفاقات اخیر بوده است.
یکی از این افراد بانفوذ که به خاندان سلطنتی نیز نزدیک است، گفته که «نارضایتی‌های متعددی» در خصوص نوع رهبری ولیعهد وجود دارد و اینکه «چگونه آنان متوجه انجام چنین حملاتی به آرامکو نشده بودند؟»
به گفته این فرد برخی از شخصیت‌های مطرح و بانفوذ در عربستان «هیچگونه اطمینان و اعتمادی» به بن‌سلمان ندارند. این گفته‌ را برخی دیپلمات‌های ارشد سعودی نیز تایید کرده‌اند.
با این حال، بن‌سلمان طرفداران خاص خود را نیز دارد، یکی از آنان گفته است: “اتفاقات اخیر بروی وی بعنوان پادشاه آینده تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا او بدنبال کاهش سطح فعالیت‌های ایران در منطقه است و تا زمانیکه پدرش زنده است او در معرض هیچ خطری نیست”.
حملات روز شنبه ۱۴ سپتمبر به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان موجب اختلال در دست کم نیمی از تولید نفت روزانه عربستان شد به طوری که در همان برآوردهای اولیه معلوم شد عربستان بیش از پنج میلیون بش

کد خبر: 55756