کمیسیون شکایات انتخاباتی هشدار داد که افراد مسلح غیر مسئول و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، از فهرست نهایی نامزدان شورای ملی و شورای ولسوالی، حذف خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز یکشنبه (۱۷ سرطان) در مراسم امضای یک تفاهم‌نامه میان دادستانی کل و کمیسیون شکایات انتخاباتی، با تأکید بر برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب، همچنان گفت که بر اساس قانون انتخابات برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه جرم‌انگاری شده ‌است.
آقای آریایی گفت که این مسئله کمیسیون شکایات انتخاباتی را مکلف می‌سازد تا جلو هرگونه جرایم انتخاباتی را بگیرد.
او تأکید کرد که برای بررسی افراد دارای عضویت گروه‌های مسلح غیرقانونی به حیث نامزد در انتخابات، یک کمیسیون ویژه تشکیل و نام این افراد از لیست نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها حذف خواهد شد.
در همین حال، محمد فرید حمیدی دادستان کل کشور گفته که انتخابات شفاف، زمینه‌ساز تأمین مشروعیت نظام و تأمین حاکمیت ملی در افغانستان است.
این در حالی است که پیش از این نیز کمیسیون شکایات انتخاباتی دو تفاهم‌نامه‌ دیگر را با کمیسیون انتخابات و نهادهای جامعه مدنی و ناظر مرتبط به انتخابات، برای نظارت بهتر و برگزاری انتخابات شفاف‌تر امضا کرده است.


کد خبر: 32312