تکنیک‌های جدید در علوم کیمیا و فیزیک دانشمندان را قادر به ایجاد «متاموادی» می‌کند که می‌توانند راهی برای تولید پوشش نامریی باشند.
گروهی از محققان راهی برای ایجاد نوع جدیدی از مواد پیدا کرده‌اند. با توجه به این‌که این ماده نور را می‌شکند، می‌تواند اساس ایجاد یک پوشش کاملا کاربردی نامریی باشد .محققان دانشگاه “نورث وسترن”( (Northwestern در مورد آخرین کشف‌شان و خلق ماده شکست نور منفی، هیجان‌زده هستند.
محققانDNA را با ذرات «نانو» از جنس طلا برای ایجاد ساختارهای دگرپیکری ترکیب کردند و توانستند یک ماده جدید قابل برنامه‌ریزی که می‌تواند به هر نقطه دلخواه روی یک طیف رنگ انتقال یابد، ایجاد کنند.
این ماده جدید که توسط کیمیادانان و فیزیک‌دانان ایجاد شده است، می‌تواند نور را شکسته و توهم نامریی‌بودن را ایجاد کند. این روش جدید به محققان اجازه می‌دهد تا نه تنها بتوانند نور را بشکنند بلکه نور را انعکاس نیز بدهند. روش لیتوگرافی که برای کشف این مواد جدید استفاده شده است به خودی خود انقلابی است.


کد خبر: 22546