اداره ملی استندرد می‌گوید که در حال حاضر ۱۴ کمیته تخنیکی در زمینه تدوین استندردهای ملی فعالیت می‌کند. این اداره می‌گوید که نبود بودجه کافی و موجودیت اداره های موازی از چالش‌های عمده فراراه این اداره است.

اداره ملی استندرد می‌گوید که در حال حاضر ۱۴ کمیته تخنیکی در زمینه تدوین استندردهای ملی فعالیت می‌کند. این اداره می‌گوید که نبود بودجه کافی و موجودیت اداره های موازی از چالش‌های عمده فراراه این اداره است.
به گزارش خبرگزاری دید، خواجه جاوید صدیقی معاون تخنیکی اداره ملی استندرد کشور که روز شنبه در برنامه حسابدهی حکومت به ملت صحبت می‌کرد، گفت: تاکنون ۶۱۷ استندرد ملی و۶ کود ملی ساختمانی ساخته شده است.
وی همچنان از تطبیق برنامه‌های ولایتی برای ترویج استندردها، راه‌اندازی ورکشاپ‌های آموزشی در مرکز و ولایات برای سکتور خصوصی و ایجاد استندرد جلغوزه و زعفران، به عنوان دستاوردهای عمده این اداره یاد کرد.
صدیقی در همین حال، ایجاد سیستم کنترول و بررسی آنلاین، ایجاد سیستم تصدیق نامه‌های کیفی برای تولیدات داخلی، ایجاد لابراتوار کنترول کیفیت و بازار قالین، ایجاد شبکه واحد (Core system) فعالیت‌های لابراتواری در مرکز و ولایات و گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان را از برنامه‌های آینده اداره ملی استندرد عنوان نمود.
وی افزود که لابراتوارهای کنترول کیفیت مواد ساختمانی در ولایت‌های ننگرهار، هرات و بلخ به زودی افتتاح خواهد شد.
معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد از عدم موجودیت ظرفیت در بازار، وجود ادارت موازی، عدم موجودیت دروازه‌های کنترول شده در کشور، تقابل اقتصادی در بخش کنترول کیفیت و بودجه ناکافی به عنوان چالش‌ها فرا راه اداره ملی استندرد یاد آوردی نمود و گفت برای فایق آمدن به این چالش‌ها پیشنهادهایی را روی دست دارد.

کد خبر: 45523