Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 182

WordPress database error: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(19162 / least(19162, freqs.freq))) as score FROM ew_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_????? ?????', 'C_???? ? ???? ???', 'A_alt', 'A_8', 'A_20') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('1457') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('C_????? ?????', 'C_???? ? ???? ???', 'A_alt', 'A_8', 'A_20') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_اجتماع', 'C_اسلایدشو', 'C_افغانستان', 'C_تحلیل', 'C_جهان', 'C_سیاست', 'C_عکس خبری', 'C_گزارش', 'C_منطقه') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

یک خانم هنرمند به مناسبت روز جهانی زن، از ده بانوی نخبه ولایت بلخ تقدیر به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری دید،«صدای سکوت» نام برنامه است که آن را یکی از بانوان نقاش در شهر مزار شریف، از هزینه شخصی خویش ترتیب داد و برای زنان نخبه ولایت بلخ تابلوی‌های نقاشی خود را هدیه کرد.
حفیظه محمدی، برگزارکننده برنامه صدای سکوت گفت: در این برنامه نمایشگاه نقاشی که تمام تصاویر آن نشان‌دهنده مشکلات زنان می‌باشد، نیز برگذار شده است.
وی افزود: به دلیل اینکه هر تصویر بیان‌گر بخشی از معضلات زنان می‌باشد، این برنامه را به نام صدای سکوت مسمی کردم. وی از مردم خواست تا هنر و فرهنگ خودی را زنده نگه داشته و تشویق کنند.
بانو محمدی همچنان از هزینه شخصی خود، مکانی را برای آموزش بانوان آماده ساخته و ۲۰ تن از علاقه‌مندان نقاشی را تحت آموزش قرار داده است.
این بانوی هنرمند اساسی‌ترین مشکل زنان علاقه‌مند به هنر را، نبود جای مصئون و مناسب برای فراگیری آن عنوان کرد و گفت: خانم‌های زیادی هستند که علاقه‌مند فراگیری هنر می‌باشند؛ اما به دلیل فراهم‌نبودن جای مناسب و مطمئن، نمی‌توانند بیاموزند.
با نزدیک‌شدن ۸ مارچ، برنامه‌های گوناگونی برای بزرگداشت از مقام زن در کشور برگزار می‌شود؛ اما برای حل بسیاری از مشکلات اساسی زنان مانند، فقر و نبود توانمندی اقتصادی، پایین‌بودن سطح دانش و نبود زمینه کار برای بانوان تحصیل‌کرده کمتر توجه صورت گرفته است.

کد خبر: 4457