رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی کشور هشدار داده است که جنگ طالب وسیله‌ای برای بلند کردن پرچم سیاه داعش در میدان افغانستان است.


به گزارش خبرگزاری دید، همزمان با تشدید درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی کشور و طالبان، رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید جنگ طالب برای حضوریابی دوباره گروه تروریستی داعش و آغاز جنگ این گروه در افغانستان است.
نبیل می‌گوید: طالبان مالک این جنگ نیستند. این جنگ و صلح دیگر در اختیار طالب نیست. جنگ طالب برای حضوریابی گروه داعش و آغاز دوباره جنگ این گروه در افغانستان هست.
به گفته وی، طالبان را غرور کاذب دادند و آن‌ها را به عنوان وسیله‌ای برای خلق فاجعه در افغانستان انتخاب کردند.
وی می‌گوید: با دادن غرور کاذب فتح، طالبان را من حیث وسیله برای خلق فاجعه‌ای که حاصل آن کشتار افغان‌ها، ویرانی افغانستان و بالاخره پارچه پارچه ساختن افغانستان خواهد بود استفاده کردند.
رییس پیشین امنیت ملی کشور نگرانی شدیدی نسبت به وسیله‌شدن طالبان برای بلند کردن پرچم سیاه داعش در افغانستان ابراز کرده و می‌گوید: در صورت دوام جنگ، امکان می‌رود تا اکثر جاهایی که جغرافیا، سلاح، وسایط و تجهیزاتی که به نام طالب گویا به غنیمت گرفته شد به زودی با پرچم سیاه گروه داعش وارد میدان معرکه خانمان‌سوز شود.
نبیل پیش از این هم در مورد فاجعه بار شدن جنگ جاری در کشور هشدار داده بود.

کد خبر: 93359