کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می‌گوید تا دو یا سه روز آینده سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری کشور معلوم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دید، محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز شنبه(۱۲ دلو) در کنفرانس خبری می‌گوید که اعضای این کمیسیون در حال بحث روی موضوعات جنجالی انتخاباتی، ازجمله ۳۰۰ هزار رأی هستند و نتیجه گفت‌وگوهای آن‌ها سرنوشت انتخابات را مشخص می‌کند.

به گفته وی، ۳۰۰ هزار رأی به لحاظ فنی و تخنیکی مباحثی دارد که نیاز به بررسی بیشتر است و تا زمانی که زوایای مختلف این قضیه بررسی نشود، فیصله‌ای در این مورد صورت نخواهد گرفت.

با این حال، وی می‌افزاید که تا دو یا سه روز دیگر در مورد موضوعات جنجالی انتخابات تصمیم‌گیری می‌شود که نتیجه آن سرنوشت انتخابات را معلوم خواهد کرد.

گفتنی است که انتخایات ریاست جمهوری در ماه میزان برگزار شده بود و تاکنون نتایج این روند اعلام نشده است.

کد خبر: 61805