کار ساخت نخستین مسلخ معیاری در کشور با هزینه ۶میلیون دالر امریکایی در کابل آغاز شده است.کار ساخت نخستین مسلخ معیاری در کشور با هزینه ۶میلیون دالر امریکایی در کابل آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، نصیراحمد درانی که به منظور پی‌گیری از چگونه‌گی کار ساخت، به مسلخ ریشخور رفته، می‌گوید که این مسلخ تا یک ماه دیگر به بهره‌برداری سپرده می‌شود.
کار ساخت پنج مسلخ معیاری در شماری از ولایت‌های کشور در سال ۱۳۸۹ آغاز شد. قرار بود این مسلخ‌ها در یک‌و‌نیم سال تکمیل و بهره‌برداری سپرده شود، ولی روند ساخت این مسلخ‌ها متوقف شده بود.
مسلخ ریشخور نخستین مسلخ پیش‌رفته و معیاری در سطح کشور است که برای باشنده‌گان کابل، گوشت صحی، حلال و تازه عرضه خواهد کرد.
همه‌ حیوانات در این مسلخ، نخست معاینه صحی می‌شوند و پس از اطمینان در مورد سلامتی هر کدام ذبح شده و پس از پوست‌کـَنی و ردیف‌بندی، گوشت آن‌ها توسط لاری‌های یخچال‌دار به قصابی‌های شهر، توزیع می‌شود.
این مسلخ به طور قابل ملاحظه‌ای میکانیزه و خودکار است که در یک شفت کاری هشت ساعته، توانایی ذبح و آماده‌سازی ۵۰۰ گوسفند و ١٠٠ گاو را دارا است.
افزون بر آن، همه‌ محصولات جانبی و مدفوع حیوانی در این مسلخ بازیافت می‌گردد و به زنجیره‌ ارزش افزوده می‌شود.
بازیافت محصولات و مدفوع حیوانی نقش مهم در حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان دارد.
این مسلخ از آغاز کار تا اکمال، شش میلیون دالر هزینه برخواهد داشت و ٢٥ جریب زمین را احتوا می‌کند.

کد خبر: 32703