نخستین نشست شورای عالی دولت که در آن نزدیک به ۲۰ رهبر سیاسی اشتراک کرده بودند، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. ارگ خبر داده که برای شرکت در این شورا از همه رهبران سیاسی دعوت شده‌ اما از این میان نزدیک به بیست تن آنان حضور را در این شورا پذیرفته اند.

به گزارش خبرگزاری دید، شورای عالی دولت که نزدیک به بیست رهبر سیاسی کشور عضویت آن را دارند ناوقت روز گذشته نخستین نشست‌اش را برگزار کرد.
ریاست‌ جمهوری در این خصوص گفته است: برای شرکت در این شورا از همه رهبران سیاسی دعوت شده اما از این میان نزدیک به بیست تن آنان حضور را در این شورا پذیرفته اند.
محمد شاکر کارگر، رییس دفتر رییس‌ جمهور گفته است: هدف از ایجاد شورا آوردن صلح در افغانستان است.
شورای عالی مصالحه ملی نیز در این رابطه گفته: شورای عالی دولت درباره صلح و موضوعات مهم ملی، به رییس جمهور یک نقش مشوره دهنده دارد و میان شورای عالی مصالحه ملی و شورای دولت هیچ تداخل وظیفوی نخواهد بود.
عبدالله عبدالله رییس‌ شورای عالی مصالحۀ ملی در برنامه‌‌ای که به ‌مناسبت حضور دوستم در کابل برگزار شده بود، بار دیگر بر آتش‌بس تأکید کرد: چیزی که توقع مردم افغانستان بوده، آن توقع برآورده نشده خشونت و جنگ ادامه دارد و ترورهای هدفمند صورت می‌گیرد.
محمد محقق، مشاور رییس جمهور در امور امنیتی و سیاسی نیز در این مراسم بیان داشت: اگر کسی خیال به سرش زد که از راه زور به افغانستان تسلط پیدا کند، حساب شان را بکنند که همه مردم افغانستان یک پارچه هستند.
با این حال، جزئیات زیادی از نشست شورای عالی دولت رسانه‌ای نشده است.

کد خبر: 86207