منابع نزدیک به نواز شریف، نخست‌وزیر معزول پاکستان، روز گذشته اعلام کردند که حزب حاکم این کشور، شاهد خاقان عباسی را به عنوان نخست‌وزیر موقت به جای نوازشریف تعیین کرده است.

به نقل از العربیه، حزب حاکم که اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهد، سرانجام پس از مشورت‌های طولانی “شاهد خاقان عباسی” را به عنوان نخست‌وزیر موقت پاکستان تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرده است.