نرخ ارز های خارجی در برابر افغانی در بازارهای صرافی کابل امروز (پنجشنبه ۱۷ اسد) در نوسان بوده است.

نرخ ارز های خارجی در برابر افغانی در بازارهای صرافی کابل امروز (پنجشنبه ۱۷ اسد) در نوسان بوده است.
به گزارش خبرگزاری دید، نرخ ارزهای خارجی و بانکنوت افغانی در بازارهای امروز کابل در نوسان است و ارزش پول ملی نشان دهنده حدودی بلند رفتن است.
۱ دالر خرید ……………… ۷۸٫۴۷
۱ دالر فروش …………….. ۷۸٫۵۰
۱ دالراسترلیا خرید ………. ۵۲٫۰۰
۱ دالر استرلیا فروش …….. ۵۲٫۲۰
۱ دالر کانادای خرید ………. ۵۸٫۵۰
۱ دالر کانادای فروش ……… ۵۸٫۷۰
۱ فرانک سویس خرید ……. ۷۸٫۸۰
۱ فرانک سویس فروش …… ۷۹٫۰۰
۱ یورو خرید ………………… ۸۷٫۵۰
۱ یورو فروش ………………. ۸۷٫۷۰
۱ پوند خرید ………………… ۹۴٫۰۰
۱ پوند فروش ………………. ۹۴٫۲۰
۱ درهم خرید ………………. ۲۱٫۱۰
۱ درهم فروش ……………… ۲۱٫۳۰
۱ ریال خرید ………………… ۲۰٫۶۰
۱ ریال فروش ……………….. ۲۰٫۸۰
۱ لیره ترکیه خرید …………. ۱۳٫۵۰
۱ لیره ترکیه فروش ………… ۱۳٫۷۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۶٫۶۰
فی هزارتومان فروش …………. ۶٫۶۵
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۱۵۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۱۶۰
فی هزارکلدار خرید …………….. ۴۹۵٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۴۹۶٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۵۸٫۲۰
دالر به دالر فروش ………………. ۱۵۸٫۳۰
تومان به دالر خرید ………………. ۱۱۹۵۰
تومان به دالر فروش ……………… ۱۱۹۰۰

نرخ ارزها هر لحظه در تغییر بوده بازارثابت نمی‌باشد .

کد خبر: 51785