نرخ ارز های خارجی در برابر افغانی در بازارهای صرافی کابل امروز (چهارشنبه ۱۹ سرطان) در نوسان بوده است.

نرخ ارز های خارجی در برابر افغانی در بازارهای صرافی کابل امروز (چهارشنبه ۱۹ سرطان) در نوسان بوده است.
به گزارش خبرگزاری دید، نرخ ارزهای خارجی و بانکنوت افغانی در بازارهای امروز کابل در نوسان است و ارزش پول ملی نشان دهنده حدودی بلند رفتن است.
نرخ لحظه ای ارزها چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

۱- دالر خرید ……………… ۸۰٫۱۲
۱دالر فروش …………….. ۸۰٫۱۴ ۱دالراسترلیا خرید ………. ۵۴٫۷۰
۱دالر استرلیا فروش …….. ۵۵٫۰۰ ۱دالر کانادای خرید ………. ۶۰٫۵۰
۱دالر کانادای فروش ……… ۶۰٫۷۰ ۱فرانک سویس خرید ……. ۷۹٫۸۰
۱فرانک سویس فروش …… ۸۰٫۰۰ ۱یورو خرید ………………… ۸۹٫۸۰
۱یورو فروش ………………. ۹۰٫۰۰ ۱پوند خرید ………………… ۹۹٫۰۰
۱پوند فروش ………………. ۹۹٫۲۰ ۱درهم خرید ………………. ۲۱٫۷۰
۱درهم فروش ……………… ۲۱٫۸۰ ۱ریال خرید ………………… ۲۱٫۱۵
۱ریال فروش ……………….. ۲۱٫۲۵ ۱ لیره ترکیه خرید …………. ۱۳٫۵۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۳٫۷۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۶٫۱۵
فی هزارتومان فروش …………. ۶٫۲۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۱۷۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۱۸۰
فی هزارکلدار خرید …………….. ۵۰۷٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۵۰۸٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۵۸٫۱۰
دالر به دالر فروش ………………. ۱۵۸٫۲۰
تومان به دالر خرید ………………. ۱۲۹۰۰
تومان به دالر فروش ……………… ۱۲۸۰۰
نرخ‌ ارزها هر لحظه درتغییر بوده بازارثابت نمی‌باشد.

کد خبر: 50098