مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گویند که در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۳۰ هزار پناهنده کشور از ترکیه به کشور برگشتند.

به گزارش خبرگزاری دید، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که بر بنیاد آمارهای سفارت و کنسولگری افغانستان در ترکیه، ۲۹ هزار و ۶۰۱ تن در طول سال ۲۰۲۰ میلادی از ترکیه به افغانستان عودت کردند.
این وزارت همچنین گفته که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۹ هزار و ۳۶۸ تن از این کشور دوباره به کشور برگشته بودند.
افزایش جنگ، فقر و نبود کار باعث شده تا هزاران نفر از شهروندان کشور، افغانستان را ترک کنند و به کشورهای دیگر از جمله ترکیه پناهنده شوند.
همچنین در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مقناطیسی تعدادی از فعالان مدنی و رسانه‌ای نیز کشور را ترک و به ترکیه رفتند.
با این همه مقامات ترکی می‌گویند که در این اواخر موج تازه از مهاجرت پناهجویان افغانستان از راه‌های غیر قانونی به این کشور افزایش یافته است.

کد خبر: 84644