به تازگی نسخه‌ای از پیش‌نویس طرح زلمی خلیلزاد برای ایجاد حکومت موقت یا انتقالی فاش شده است. اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، حکومت انتقالی و نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس همیشگی، سه بخش مهم این پیش‎نویس است.


در این پیش‌نویس آمده‌ است که پس از پایان حکومت انتقالی، زعیم آینده افغانستان بر بنیاد انتخابات برگزیده خواهد شد.
در بخش اصول رهنمودی برای آینده افغانستان، آمده ‌است که دین رسمی کشور اسلام است، همۀ شهروندان افغانستان دارای مصئونیت خواهند بود و افغانستان خانۀ مشترک همۀ اقوام و مذاهب این کشور است.
افزون بر این، در این پیش‌نویس آمده‌است که قانون اساسی تازه از حقوق زنان و کودکان پشتیبانی خواهد کرد.
حکومت انتقالی صلح سه شاخه جدا و مساوی خواهد داشت که شامل سه بخش می‌شود:
نخست: بخش اجرایی، در راس آن رییس دولت حضور خواهد داشت و وزیران کابینه و نیز ریاست‌های مستقل از بخش‌هایی دیگر آن استند.
دوم: شورای ملی که شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌شود، بر بنیاد این پیش‌نویس قرار است که نمایندگان طالبان نیز در ترکیب شورای ملی گنجانیده شوند، اما رقم دقیق اعضای آن روشن نیست.
سوم: قوه قضاییه که شورای مستقل عالی فقه اسلامی و کمیسیون تدوین قانون اساسی تازه نیز شامل آن می‌باشد.
شورای عالی فقه اسلامی از پانزده عضو تشکیل خواهد شد که هفت عضو آن را طالبان، اعضای دیگر را دولت جمهوری اسلامی و یک عضو آن را رییس دولت انتخاب می‌کنند و این شورا وظیفه دارد تا در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و دیگر موارد معاصر در کشور، رهنمایی‌های اسلامی کند.
در همین حال، دو روز پیش عطا محمد نور رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی نیز گفت که این طرح را دیده، ولی بدون موافقت حکومت، اجرای هیچ طرحی در کشور ممکن نیست. آقای نور در بخشی دیگر از سخنانش افزود که امیدوار است طرف‌های مختلف روی این طرح به یک توافق برسند، اما تاکید کرد که حفظ دستاوردها و ارزش‌های قانون اساسی کشور شرط است.
از سویی هم، رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح سال سوم دوره هفدهم شورای ملی، هر چند طرح‌های جدید را «طرح‌های خیالی» خواند، ولی موافقت ضمنی‌اش را با انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
با این حال، طرح تازه خلیلزاد از سوی محافل مختلف سیاسی و حکومت مورد بررسی قرار دارد.
این نسخه پیش‌نویس طرح از سوی طلوع نیوز رسانه‌ای شده است.

کد خبر: 86791