نشست احتمالی استانبول؛ رایزنی خلیلزاد با معاون وزیر خارجه ترکیه

کد خبر: 87038