سفیر ترکیه در کابل جهت آمادگی برای نهمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا-روند استانبول و نشست صلح افغانستان در ترکیه در دیدار با معین سیاسی وزارت امور خارجه، معلومات ارائه کرد.

سفیر ترکیه در کابل جهت آمادگی برای نهمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا-روند استانبول و نشست صلح افغانستان در ترکیه در دیدار با معین سیاسی وزارت امور خارجه، معلومات ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور خارجه کشور به تازگی در خبرنامه‌ای گفت که میرویس ناب معین سیاسی این وزارت روز گذشته با «اوغوز خان ارطغرل» سفیر ترکیه در کابل ملاقات کرده و در مورد برگزاری نهمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا-روند استانبول در تاجیکستان و نشست صلح افغانستان در ترکیه گفت‌وگو کرد.
در اين ملاقات، ارطغرل در مورد آماد‌گی‌های تخنیکی و محتوایی نشست صلح افغانستان در تركيه به معین سیاسی معلومات داد.
معین سیاسی وزارت خارجه نیز با قدردانی از تلاش‌های جمهوری ترکیه در حمایت از روند صلح افغانستان و میزبانی نشست صلح افغانستان در ترکیه، بر تامین صلح پایدار و عادلانه مبتنی بر خواست و ارادهٔ مردم افغانستان تأکید کرد.
دو طرف بر استفادهٔ همه‌جانبه از نشست‌های آینده برای اعتماد سازی، همکاری و هم‌سویی در امر مبارزه با چالش‌های مشترک، استقرار صلح پايدار و رفاه افغانستان و منطقه مشورت کردند

کد خبر: 87718